Omschrijving

English Text Below

Altijd al zelf een woning willen laten bouwen? Op deze mooie plek aan de Oosteinderweg kunnen twee royale geschakelde woningen worden ontworpen met een kaveloppervlak van ca. 570m² per woning. Het huidige bestemmingsplan maakt het mogelijk om twee zeer royale geschakelde woningen met een zonnige tuin te creëren die geheel naar eigen wens kunnen worden ontworpen. Om een idee te geven van de bouwmogelijkheden is er een studie gedaan naar het bouwvolume en is er een concept bouwtekening gemaakt. De woning die staat afgebeeld op deze concepttekening heeft een gebruiksoppervlakte van 259m² (woonoppervlakte van 236m² + een garage van ca. 23m²). Deze woning beschikt naast een garage en een zeer royale tuingerichte living met open keuken over maar liefst vijf slaapkamers, drie badkamers en een ruime studeerkamer. Is uw interesse gewekt? Maak dan snel een afspraak!

Bijzonderheden: - Op de huidige twee percelen staan nu nog twee gedateerde woningen die voor eigen rekening dienen te worden gesloopt. - Deze percelen hebben samen een oppervlakte van 1145m². - Omdat de huidige percelen ongelijk zijn verdeeld zullen deze worden aangepast en nader worden ingemeten. - Er is een bodemonderzoeksrapport beschikbaar waar uit blijkt dat de grond schoon genoeg is om op te mogen bouwen. - Het is eventueel ook mogelijk om beide percelen te kopen en een vrijstaande woning te bouwen. - Koper kan met behulp van een eigen architect een woning laten ontwerpen en dient zelf zorg te dragen voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning binnen de geldende wet- en regelgeving. - Wel dient er rekening mee te worden gehouden dat de lengte en hoogte van de woning scheidende muur niet groter mag zijn dan die op de tekening staat aangegeven van het concept ontwerp. Ook mag de hoofdbebouwing niet dichter bij de perceelsgrens worden gebouwd.

English Text

Have you always wanted to build your own home? At this beautiful location on the Oosteinderweg, two spacious semi-detached houses can be designed with a plot area of ??approximately 570m² per house. The current zoning plan makes it possible to create two very spacious semi-detached houses with a sunny garden that can be designed entirely according to your own wishes. To give an idea of ??the building options, a study was carried out into the building volume and a draft construction drawing was made. The house depicted in this concept drawing has a usable area of ??259m² (living area of ??236m² + a garage of approx. 23m²). In addition to a garage and a very spacious garden-oriented living room with open kitchen, this house has no fewer than five bedrooms, three bathrooms and a spacious study. Has your interest been aroused? Then make an appointment quickly!

Particularities: - On the current two plots there are still two dated houses that must be demolished at their own expense. - These plots together have a surface area of ??1145m². - Because the current plots are unevenly distributed, they will be adjusted and measured more closely. - A soil survey report is available which shows that the soil is clean enough to be allowed to build on. - It is also possible to buy both plots and build a detached house. - The buyer can have a house designed with the help of his own architect and must himself ensure that an environmental permit is obtained within the applicable laws and regulations. - It should be taken into account that the length and height of the house separating wall may not be greater than that indicated on the drawing of the draft design. Also, the main buildings may not be built closer to the plot boundary.

DISCLAIMER Deze aanmelding is door ons met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen ervan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief.

Kenmerken

Adres Oosteinderweg 310
1432 BD AALSMEER
Prijs € 400.000,00 kosten koper
Status Verkocht onder voorbehoud
Woonoppervlakte m2
Tuin nee
Dakterras ja
Balkon ja
Garage nee
Bouwjaar

Locatie

Plattegrond