Omschrijving

------ English text below -------

Dit fantastische familie-appartement, van circa 100m², heeft 3 goede slaapkamers, 3 zonnige balkons, een moderne keuken en een heerlijk lichte woonkamer. Het appartement is op een uitstekende locatie gelegen, vlakbij de Houthavens in de leuke wijk “Spaarndammerbuurt”, tussen het centrum en het Westerpark. Centraal, maar in een rustige buurt met rustige buren en winkels of horeca om de hoek.

Ligging: De woning ligt in de Spaarndammerbuurt, grenzend aan het Westerpark enerzijds en de Westelijke Eilanden aan de andere zijde. In de Spaarndammerstraat bevinden zich diverse winkels, supermarkten en gezellige eetgelegenheden met terrassen. De nieuwe wijk in de Houthavens ligt om de hoek, net als de Haarlemmerdijk met vele winkels en horecagelegenheden. De woning is goed bereikbaar. Het Centraal Station ligt per fiets of per bus (48 en 22) op 5 minuten afstand. Station Sloterdijk is per fiets of per bus (22) ook dichtbij. Tram 3 brengt u richting het centrum en het oosten van de stad. Door de onlangs aangelegde Spaardammertunnel is de ring A-10 snel bereikbaar. Door deze tunnel is de buurt rustig geworden, bevrijd van doorgaand verkeer. Het op de tunnel aan te leggen park is bijna gereed. Parkeren in de Nova Zemblastraat is zelden een probleem. Overdekt parkeren is zonder extra kosten mogelijk voor vergunninghouders in de nieuwe parkeergarage, onder de Pontsteiger, die om de hoek ligt. Hier vertrekt ook de veerpont naar het NDSM-terrein, aan het IJ in Amsterdam Noord.

Indeling:

Centrale entree op de begane grond. Berging in de onderbouw.

Entree van het appartement op de 3e verdieping. Hal met het toilet en de meterkast. Woonkamer aan de achterzijde met toegang tot het balkon. Woonkeuken aan de voorzijde voorzien van diverse inbouwapparatuur.

De 4e verdieping beschikt over 3 goede slaapkamers waarvan 2 met balkon en de badkamer.

Bouwjaar: 1978

Woonoppervlak: ca. 100m² wonen (NEN2580 gemeten).

Vereniging van Eigenaars: VvE Het Behouden Huys wordt beheerd door VvE Beheer Amsterdam. De servicekosten bedragen € 134,40 per maand en er zijn voldoende reserves.

Een groep van bewoners heeft het initiatief genomen voor een dakopbouw en de gemeente Amsterdam is akkoord met een concept-dakopbouw van ongeveer 20m2. De volledige VvE dient hier nog wel mee akkoord te gaan. Dit proces loopt. Op dit moment kunnen hieromtrent geen garanties worden gegeven. Roerende zaken: Conform roerende zakenlijst. Oplevering: In overleg.

Bijzonderheden:

• Nette woning van ca 100m2;

• 3 ruime slaapkamers;

• Afgekochte erfpacht ( tot okt 2052);

• 3 balkons;

• Hele leuke locatie;

• Eventueel – na alle goedkeuringen – dakopbouw van ca 20m2 mogelijk;

• Verkoop geschiedt onder voorbehoud gunning verkoper.

Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief.

Koper heeft zijn eigen onderzoeksplicht naar alle zaken die voor hem of haar van belang zijn. Met betrekking tot deze woning is de makelaar adviseur van verkoper. Wij adviseren u een deskundige (NVM-)makelaar in te schakelen die u begeleidt bij het aankoopproces. Indien u specifieke wensen heeft omtrent de woning, adviseren wij u deze tijdig kenbaar te maken aan uw aankopend makelaar en hiernaar zelfstandig onderzoek te (laten) doen. Indien u geen deskundige vertegenwoordiger inschakelt, acht u zich volgens de wet deskundige genoeg om alle zaken die van belang zijn te kunnen overzien. Van toepassing zijn de MVA voorwaarden.

-------- English text --------

This fantastic family apartment, of approximately 100m², has 3 good bedrooms, 3 sunny balconies, a modern kitchen and a wonderfully light living room. The apartment has an excelent location, close to the Houthavens in the nice neighborhood "Spaarndammerbuurt", between the center and the Westerpark. Central, but in a quiet neighborhood with quiet neighbors and shops or restaurants around the corner.

Location: The property is located in the Spaarndammerbuurt, adjacent to the Westerpark on the one hand and the Western Islands on the other. In the Spaarndammerstraat there are various shops, supermarkets and cozy eateries with terraces. The new neighborhood in the Houthavens is just around the corner, just like the Haarlemmerdijk with its many shops and restaurants. The property is easily accessible. The Central Station is 5 minutes away by bike or by bus (48 and 22). Sloterdijk station is also nearby by bicycle or by bus (22). Tram 3 takes you to the center and the east of the city. The A-10 ring road is quickly accessible through the recently built Spaardammer tunnel. Through this tunnel, the neighborhood has become quiet, free of through traffic. The park to be built on the tunnel is almost ready. Parking in the Nova Zemblastraat is rarely a problem. Covered parking is possible at no extra cost for permit holders in the new parking garage, under the Pontsteiger, which is around the corner. This is also where the ferry departs to the NDSM site, on the IJ in Amsterdam Noord.

Layout:

Central entrance on the ground floor. Storage in the basement.

Entrance of the apartment on the 3rd floor. Hall with the toilet and meter cupboard. Living room at the rear with access to the balcony. Living kitchen at the front with various appliances.

The 4th floor has 3 good bedrooms, 2 with a balcony and the bathroom.

Year built: 1978

Living area: approximately 100m² of living space (NEN2580 measured).

Owners Association: VvE Het Behouden Huys is managed by VvE Beheer Amsterdam. The service costs amount to € 134.40 per month and there are sufficient reserves.

A group of residents has taken the initiative for a roof construction and the municipality of Amsterdam has agreed to a concept roof construction of approximately 20 m2. The entire VvE still has to agree to this. This process is ongoing. No guarantees can be given at this time. Movable property: In accordance with movable property list. Delivery in consultation.

Particularities:

• Neat house of approximately 100 m2;

• 3 spacious bedrooms;

• Surrendered leasehold (up to Oct 2052);

• 3 balconies;

• Very nice location;

• Optionally - after all approvals - roof construction of approximately 20 m2 is possible;

• Sale takes place subject to the seller's award.

On our part, however, no liability is accepted for any incompleteness, inaccuracy or otherwise, or the consequences thereof. All specified sizes and surfaces are indicative.

The buyer has his own duty to investigate all matters that are important to him or her. With regard to this property, the broker is the seller's advisor. We advise you to engage an expert (NVM) broker who will guide you through the purchasing process. If you have specific wishes regarding the property, we advise you to make this known to your purchasing real estate agent in time and to have an independent investigation done. If you do not engage an expert representative, you consider yourself expert enough according to the law to be able to oversee all matters that are important. The MVA conditions apply

DISCLAIMER Deze aanmelding is door ons met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen ervan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief.

Kenmerken

Adres Nova Zemblastraat 175
1013 RJ AMSTERDAM
Prijs € 560.000,00 kosten koper
Status Verkocht onder voorbehoud
Aantal kamers 5
Woonoppervlakte 100 m2
Tuin nee
Dakterras ja
Balkon ja
Garage geen garage
Bouwjaar 1977

Locatie

Plattegrond